Loading...
Libriksen tarina2019-01-04T11:07:06+00:00

Kirjansidonnasta painopalveluihin

Libris Oy aloitti toimintansa Helsingissä vuonna 1928. Aluksi kirjansidontaa harjoittanut yritys tarjosi asiakkailleen pian myös painopalveluita. Ensimmäiset painotyöt olivat nimikortteja, lomak­keita ja kirjekuoria, joita tuotettiin kohopainotek­nologiaan kuuluvalla “käsinykäisimellä”.

Painotuotteet olivat alussa yksivärisiä, mutta nopeasti tarjottiin mahdollisuus myös lisävärin käyt­töön. Vuonna 1935 yritys muutti parempiin toimi­tiloihin uuteen osoitteeseen Etelärantaan. Tilat siellä kävivät kuitenkin ahtaiksi ja jo vuonna 1938 siirryttiin kunniakkaalle paikalle Stenbergin taloon Pitkänsillan kupeeseen.

Sodasta jälleenrakennuksen aikaan

Sotavuosina Libris sai asiakkaakseen Suomen valtion, joka tilasi kansalle sokeri­- ja leipäkortteja. Kaikesta oli pulaa ja elintarvikkeiden jakelua säännösteltiin korttien avulla. Tästä syystä Kansanhuolto valvoi tiukasti painotoimintaa. Toimitilat säilyivät pommituksista huolimatta vaurioitta ja yritys pystyikin jatkamaan toimintaa Pitkänsillan kupeessa aina vuoteen 1963 asti. Libris kehittyi voimakkaasti ja vuonna 1963 ryhdyttiin käyttämään offsetpainotekniikkaa. Samalla muutettiin uusiin toimitiloihin Vallilaan osoitteeseen Kuortaneenkatu 7. Henkilökunnan määrä oli kasvanut tuolloin jo toiselle sadalle.

Offsetpainotekniikan myötä painotoiminnasta tuli paljon tehokkaampaa ja laadukkaampaa. Painotuotteiden toimitusajat lyhenivät ja niistä tuli yhtäkkiä värikkäämpiä neliväritekniikan myötä. Tämä tarjosi uusia mahdollisuuksia mainontaan ja mainostoimistot muodostivat tärkeän osan Libriksen asiakaskunnasta 1970- ja 1980-luvuilla. Vuonna 1987 yritys siirtyi uuteen aikakauteen rakentamalla omat toimitilat Helsingin Kurkimäkeen.

Uuteen painotaloon

Uusi toimitalo ja investointi tehokkaaseen B1-formaatin 5-väripainokoneeseen loivat pohjan menestykselle pitkälle tulevaisuuteen. 1980-luvun lopun Suomea koetellut taloudellinen lamakausi ajoi monet kirjapainot ahtaalle. Libris selvisi ajasta vahvan taloutensa turvin ja 1990-luku olikin voimakasta kasvun aikaa.  Toimitilat kävivät jälleen ahtaiksi ja vuonna 1997 talo laajennettiin nykyiseen muotoonsa. Arkkitehti Jyrki Yläoutisen suunnittelema laajennusosa ja alkuperäisen talon muutostyöt tekivät toimitalosta logistisesti toimivamman sekä Libriksen laadukasta yrityskuvaa tukevan kokonaisuuden.

2000-luvun alussa Libriksessä toimittiin jo täysin digitaalisessa Prepress-ympäristössä ja tuotteita painettiin kahdella 10-värisellä B1-formaatin painokoneella.  Vuonna 2008 yhtiön täyttäessä 80 vuotta Libris julkaisi uuden Profit-palveluperheen, joka tuo uusia ulottuvuuksia Libriksen ja asiakkaan yhteistyöhön.